ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
ประกาศวิทยาเขตสงขลา
                           โครงการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)
                            โหลดใบกิจกรรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


 ประกาศวิทยาเขตสงขลา
                            โครงการการวัยเรียน วัยใส ใส่ใจเพศศึกษา
                                โหลดใบกิจกรรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

วิทยาเขตพัทลุง
แจ้งถึงนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ (รบกวนอ่านรายละเอียดให้จบนะค่ะ) ขณะนี้ทางหลักสูตรพัฒนานิสิตฯ ได้ดำเนินการประเมินกิจกรรมสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม (วันที่ 10 พ.ย ) เข้าสู่ระบบหลักสูตรฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.(4ชม.) และกำลังดำเนินการประเมินในส่วนของกิจกรรมบูรณาการ หน่วยที่ 1,2,4,5 จะให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย 61. ดังนั้นนิสิตจึงสามารถตรวจสอบจำนวนชั่วโมงของตัวเองได้ในวันที่ 1 ธ.ค 61 ซึ่งนิสิตจะมี 96 ชม. (อีก 4 ชม. จะเป็นกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพงาน จัดในวันปัจฉิมนิเทศ พ.ค 62) นิสิตคนใดเช็คแล้ว ชม. ยังไม่ครบตามที่กล่าวมา..รบกวนมาติดต่อพี่ต้อย ตั้งแต่วันที่ 1- 24 ธ.ค 61 นะค่ะ

หมายเหตุ...นิสิตคนใดที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ให้นิสิตมาติดต่อพี่ต้อยเพื่อรับชิ้นงานในส่วนของกิจกรรมนิสิตกับการประกันคุณภาพงาน...ที่ห้องหลักสูตรนะค้ะ

ประกาศจากวิทยาเขตสงขลา

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน : 

การประกันคุณภาพงาน ประจำปีการศึกษา 2561

                               ใบสมัครงาน(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)


                                    ประกาศฝ่ายกิจการนิสิต 
                         มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

                   เรื่อง ให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
          ดำเนินการตรวจสอบกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน เพื่อสำเร็จการศึกษา 

                                                               คลิกดูรายละเอียด
                                                               

                      ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง

                      ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561  คลิ๊กเพื่อดู

        หมายเหตุ....นิสิตที่มีข้อซักถาม / ตรวจสอบกิจกรรม
                      ติดต่อพี่ต้อยด้วยตนเอง ที่ห้องหลักสูตรฯ หอพักพะยอม 2

ด่วน วิทยาเขตสงขลา

ประกาศปฏิทินกิจกรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1. นิสิตที่ตกค้างไม่สามารถสมัครกิจกรรมได้ในระบบฯ ได้ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครกิจกรรมต่อไป

2. นิสิตควรอ่านชี้แจงและศึกษารายละเอียดกิจกรรมตามชั้นปีอย่างละเอียดก่อนสมัครกิจกรรม

คลิก>> ปฏิทินกิจกรรม


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ปี 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด