ติดต่อเรา

ภารกิจหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ม. 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
fb-logoFacebook:Tsu_หลักสูตรนอกชั้นเรียน
phone-iconโทร: 074-317600 ต่อ 7395
fax-icon FAX:074317642
mail-iconE-Mail: sdc2.tsu@gmail.com
ผู้ประสานงาน :นางสาวอัลวาณี กุเต๊ะ (พี่ดา: ฝ่ายกิจการนิสิต)
ผู้ประสานงาน :นางสาวรุ่งฤทัยรัตน์ เดชะ (พี่บิว: ฝ่ายกิจการนิสิต)