ติดต่อเรา

ศูนย์ปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน)ฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ม. 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
fb-logoFacebook:หลักสูตรนอกชั้นเรียน
phone-iconโทร: 074-317600 ต่อ 7318
fax-icon FAX:074-443956
mail-iconE-Mail: tsu_sdc2555@hotmail.co.th
ผู้ประสานงาน :นางสาวมะลิวัลย์ พูลเอียด (พี่นก: ฝ่ายกิจการนิสิต)
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ :นายคิสตอน ปาทาน (พี่แบ : สำนักคอมพิวเตอร์)