ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
                      ประกาศจากวิทยาเขตพัทลุง

                      ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561  คลิ๊กเพื่อดู

        หมายเหตุ....นิสิตที่มีข้อซักถาม / ตรวจสอบกิจกรรม
                      ติดต่อพี่ต้อยด้วยตนเอง ที่ห้องหลักสูตรฯ หอพักพะยอม 2

ด่วน วิทยาเขตสงขลา

ประกาศปฏิทินกิจกรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ

1. นิสิตที่ตกค้างไม่สามารถสมัครกิจกรรมได้ในระบบฯ ได้ให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครกิจกรรมต่อไป

2. นิสิตควรอ่านชี้แจงและศึกษารายละเอียดกิจกรรมตามชั้นปีอย่างละเอียดก่อนสมัครกิจกรรม

คลิก>> ปฏิทินกิจกรรม


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิต (นอกชั้นเรียน) ปี 2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลด