ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

แผนการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

ภาคเรียนที่ 2  ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด