ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่

แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด


ข่าวประกาศ จากวิทยาเขตสงขลา

1. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 - 2 (หลักสูตร 4 - 5 ปี) และนิสิต ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง)เพื่อเทียบ กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอาเซียนและ กิจกรรมบูรณาการ 3

2. สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4-5 (หลักสูตร 4 - 5 ปี) และนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ที่ตกค้าง กิจกรรมรู้ภาษาเซียนและ กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ใบสมัครกิจกรรมฯ***(พิมพ์สีเท่านั้น)*** คลิกเพื่อดาวน์โหลด


วิทยาเขตสงขลา

ประกาศปฏิทินกิจกรรมฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

คลิก>> ปฏิทินกิจกรรม