ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการใช้งานระบบคลิ้ก ที่นี่
            คู่มือและขั้นตอนการทำกิจกรรมเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล

                                        คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ประกาศจากวิทยาเขตสงขลา

แผน/ปฏิทินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  วิทยาเขตสงขลา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (มิถุนายน ตุลาคม 2562)

Cคลิกเพื่อดูรายละเอียด


แบบรายงานผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อนำมาขอเทียบชั่วโมงกิจกรรมตามหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ปี 2562

คลิกเพื่อดาวน์โหลด